Terrat AS

Terrat AS

10095208 (Registrikood)

Meistri tee 4 Harku vald, 76617 Tutermaa, Harjumaa

Helista tasuta!
Kõne ühendamiseks sisesta oma telefoninumber ja vajuta "Enter"
Kõne ühendatakse, palun oota.

6790977

info@terrat.ee

www.terrat.ee

6790976 (Faks)

Mikk Mahlapuu (Tegevjuht)

Teata andmete muutusest


Märksõnad

torustike ehitus,
torustike renoveerimine,
keskkonnarajatised,
reoveepuhastusseadmed,
veetöötlusjaamad,
veekogude hooldus,
biotiikide puhastus,
veetöötlusjaamad,
kallaste niitmine,
jõgede puhastamine,
jõgede süvendamine,
järvede puhastamine,
järvede süvendamine,
sisetorustike renoveerimine,
parkide ehitus,
parkide hooldus,
rannaalade ehitus,
torustike TV-uuringud,
hüdrotehnilised tööd,
kaevetööd,
maapinna planeerimine,
muldkehade rajamine,
mullatöömasinad,
kommunikatsioonide ehitus,
masinate rent,
pinnase siirdamine,
pinnasteede rajamine,
haljastustööd,
trasside ehitus,
trasside projekteerimine,
trasside ehitamine,
puhastusseadmed,
torud,
veevarustusseadmed treilerirent,
veevarustussüsteemide ehitus,
mehhanismide rent,
betoonitööd,
ehitusmasinad,
ekskavaatorite rent,
haljastustööd,
hüdrotehnilised tööd,
hüdrovasar,
kaevetööd,
kanalisatsioon,
kanalisatsioonisüsteemide ehitus,
kanalisatsioonitorustike ehitus,
kanalisatsioonitorustike remont,
kanalisatsioonitrasside ehitus,
keskkonnakaitse ehituse peatöövõtt,
keskkonnaprojektid,
keskkonnatehnika,
kinnisvaraarendus,
maapinna planeerimine,
masinate rent,
masinate rentimine,
muldkehade rajamine,
mullatööd,
mullatöömasinad,
parkide hooldus,
pinnasteede rajamine,
platside ehitus,
puhastusseadmed,
puhastusseadmete ehitus,
pumbajaamad,
pumplad,
ratasekskavaatorid,
reoveepuhastid,
reoveepuhastusseadmed,
seadmete rentimine,
septikud,
teede korrashoid,
torud,
torustike ehitus,
torustike tv- inspekteerimine,
trasside ehitus,
trasside projekteerimine,
truubid,
veetrasside ehitus,
veetorustike ehitus,
veevarustuse ehitus,
veevarustusseadmed,
vesi,
veetorustike projekteerimine,
kanalisatsioonitorustike projekteerimine,
hüdrotehnilised ehitused,
kommunikatsioonide ehitus,
pumbamajad,
keskkonnarajatised,
treilerirent,
veemõõdukaevud,
kanalisatsioonisüsteemide renoveerimine,
keskkonnarajatiste ehitus,
kuivendussüsteemide ehitus,
hüdrotehniliste rajatiste ehitus,
ratasekskavaator,
roomikekskavaator,
ladurekskavaator,
parkide rajamine,
sanitaartehnilised tööd,
drenaazitorustikud,
torustike renoveerimine,
parkide ehitus,
veevarustuse renoveerimine,
veetrasside ehitus lahtisel meetodil,
kanalisatsiooonitrasside ehitus lahtisel meetodil,
veetrasside ehitus kinnisel kaevamata meetodil,
kanalisatsioonitrasside ehitus kinnisel kaevamata meetodil,
pumbamajade ehitus,
pumbajaamade ehitus,
pumplate ehitus,
restkaevud,
pinnase kaevetööd,
veetorustike renoveerimine,
järvede puhastamine,
ehitusmasinate rent,
veekogude hooldus,
torustike tv-uuring,
trasside ehitamine,
tükksujutus,
veetöötlusjaamad,
veevarustuse torustikud
veevarustuse torustikud
hüdrantidega,
veevarustuse torustikud,
veesõlmede veevarustuse torustikud veemõõdukaevudega,
veesõlmed,
isevoolsed olmereovee torustikud,
reoveetõste pumplad,
survetõste pumplad,
voolurahustuskaevud,
sadevee kanalisatsiooni torustikud,
rasva- ja õlipüüdjad,
torustike renoveerimine sukaga,
flexoren,
uue toru tõmbamine vana toru sisse,
pikksujutus,
cracking,
sundsujutus,
pipe burst,
maxiline,
grundoramm,
metallhülsi löömine pinnasesse rammimise meetodil,
grundodrill,
torustike rajamine puurimise meetodil,
purskkaevude ehitushüdrotehniliste rajatiste ehitus,
keskkonnarajatiste ehitus kanalisatsioonipumplad,
puurkaevpumplad,
veereservuaarid,
olmereovee torustikud,
survekanalisatsiooni torustikud,
biotiikide puhastus,
kallaste niitmine,
jõgede puhastamine,
jõgede süvendamine,
järvede süvendamine,
sisetorustike renoveerimine,
rannaalade ehitus,
torustike tv-uuringud,
vee- ja kanalisatsioonitorustike renoveerimine kaevamata meetodil,
veetorustike renoveerimine korteriühistutele,
kanalisatsioonitorustike renoveerimine korteriühistutele,
kanalisatsioonitorustike renoveerimine kaevamata meetodil,
kanalisatsiooni püstikute renoveerimine,
raudtee truupide renoveerimine,
maantee truupide ehitus,
maantee truupide renoveerimine,
kalatreppide ehitus,
jõgede puhastus,
veevärgitööd,
vesi ja kanalisatsioon,
puhurid,
torustike remontööd,
välistorustike hinnapakkumiste koostamine,
välistorustike taotluseelarvete koostamine,
keskkonnaprojektide eelarvete koostamine

Arvustused

Comment user

Karl K

Mõned maaparanduse tööd on küll muljetavaldavad, nagu nt see Ülemiste pargi ja tiigi rajamine.