Märksõnad

ehitusgeolooga, keskkonna ja geoloogiatööd, keskkonnamõju hindamine ja auditeerimine, geoloogilised uurimistööd, reostusuuringud, pinnase reostuse uuringud, põhjavee reostuse uuringud, reovee puhastamise ja heitveelahendused väikeelamutele, keskkonnaseisundi hinnangud, vee erikasutusloa taotlused, keskkonnakompleksloa taotlused, keskkonnauuringud, maavara uuringud, maavara uuringuloa taotlused, maavara kaevandamise loa taotlused, puurimistööd, puurkaevude projekteerimine, puurkaevude puurimine, puuraukude rajamine, puurkaevud, ehitusgeoloogilised uuringud, jäätmekavade koostamine

Arvustused

Antud firmale pole ühtegi ülevaadet veel postitatud.