Inseneribüroo Steiger OÜ

11206437 (Registrikood)

Männiku tee 104, 11216 Tallinn, Harjumaa

6681011

info@steiger.ee

www.steiger.ee

6681011 (Telefon)

6681018 (Faks)

6681014 (Geoloogiaosakond)

6681012 (Markšeiderteenistus)

6681013 (Keskkonnaosakond)

6681013 (Labor)

6681017 (Projekteerimisosakond)

Teata andmete muutusest


Märksõnad

maavara, maavarad, maavarade otsing, maavara otsing, maavarade uuring, maavara uuring, geoloogiline uuring, geoloogia, üldgeoloogia, hüdogeoloogia, uuringu loa taotlus, kruusa, liiv, ehitusmaavara, põlevkivi, lubjakivi, dolokivi, paas, pae, põlevkivi, savi, turvas, turba, meremuda, järvemuda, graniit, KMH, keskkonnamõju hindamine, KMH litsents, keskkonnaekspert, müra mõõtmine, tolmu mõõtmine, müra, tolm, modelleerimine, maavõnked, vibratsioon, seismika, põhjavesi, modelleerimine, mudel, tolmu kaart, müra kaart, müra hajuvus, tolmu hajuvus, maapõu, kaevandamine, korrastamine, rekultiveerimine, kaevis, kaevandamisluba, kaeveõõs, vastutav spetsialist, ee pass, mäetööd, mäetöö, karjäär, kaevandus, maaparandus, lõhkamine, lõhketööd, puur-lõhketöö, purustus-sorteerimissõlm, kaevandamise projekt, korrastamise projekt, kronometraaž, tehnoloogiline korrastamine, taastuv soo, riskianalüüs, mäetööde arengukava, mäetööde plaan, kuivendusprojekt, settetiik, veeärastus, kraavitus, veehoidlad, vee-erikasutusluba, konsultatsioon, rakendusuuring, eesvool, süvendamine, rekonstrueerimine, kuivenduskraav, enamohtlik, veealune, tööstusprojekteerimine, konvereid, ekskavaator, kopp-laadur, laadurveok, frontaallaadur, draglain, buldooser labor, keskkonnalabor, kivimi labor, akrediteeritud labor, keskkonnamõõtmised, mõõtmised, müratase, tolmutase, hajuvuskaart, mudel, modelleerimine, EVS ISO 1996-2, EVS-EN 933, katselabor, sõelanalüüs, terastikuline koostis, GOST 8735, filtratsioon, filtratsioonimoodul, katsetamine, sõelumine, ehitusmaterjalid, teedeehitusmaterjalid, sojuzdornii, täitematerjalid, fraktsioon, ehitusmaavarad geodeesia, kartograafia, mõõdistamine, tahhümeetria, mõõdistustööd, GPS-mõõdistamine, reaalaja GPS, 3D mudelite koostamine, topo, topoplaan, topoalused, geodeetiline alusplaan, geoalus, topograafia, geoalused, topo, topo-geodeetiline mõõdistamine, topogeodeetiline mõõdistamine, mahtude arvutus, maht, markseidermõõdistus, markseider, markšeideritöö, maakorraldus, katastrimõõdistamine, kajaloodimine, georadar, elektromeetria, geofüüsika, keskkonnaseire, bioloogiline inventuur, seire, seirekava, inseneribüroo, inseneribürood, eksperhinnangud, üldgeoloogiline uurimistööd, šufimine, elektromeetria, geoloogiline puurimine, projekteerimine, geodeesia, keskkonnalabor, keskkonna labor, labor, keskkonnamõju, keskkonna mõjud, keskkonnamõjud, tolmu mõõtmine, tolmu modelleerimine, keskkonnamõju hindamine

Arvustused

Antud firmale pole ühtegi ülevaadet veel postitatud.