Privaatsuspoliitika
- Ettevõte kohustub hoidma kõigi sellel veebilehel oma isikuandmeid esitanud külastajate isikliku teabe privaatsust ja turvalisust. Seoses selle kohustusega oleme rakendanud privaatsuspoliitikat, et peegeldada meie külastajate praegust vajadust teada, millist teavet me nende kohta kogume, milleks me seda kogume ja kuhu see läheb, samuti selleks, et täita õigusaktidest tulenevaid nõudeid. Isikuandmed kujutavad endast mis tahes teie kohta käivaid andmeid, mis teid tuvastavad või mille kaudu on võimalik kindlaks teha teie isikut. EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses on andmete töötlejaks ettevõte Optiwin OÜ on Eesti ettevõte registrikoodiga 12418087.

Milliseid teie kohta käivaid isikuandmeid me kogume ja hoiame?
- Me kogume vaid hädavajalikku personaalset infot, mis annab meile võimaluse pakkuda veebilehel paremat kasutajakogemust. Personaalse info alla kuulub külastaja emaili- ja IP-aadress.

Kuidas me teilt isikuandmeid kogume?
- Meie veebilehte külastades koguvad veebiserverid infot teie veebibrauseri, operatsioonisüsteemi, külastuse kuupäeva ja IP aadressi kohta, et tagada külastuse turvavalisus.

Kuidas teie isikuandmeid kasutatakse?
- Kogutud andmeid kasutatakse vaid optibet.ee turunduslike eesmärkidel.
- Kellele ja kuidas võib isiklikku teavet avaldada?
- Ettevõtte poliitika on mitte avaldada klientidelt saadud isikuandmeid kolmandatele isikutele.

Küpsised
- Meie veebilehte külastades nõustute küpsiste kasutamisega kooskõlas selle poliitikaga. Kasutame veebilehel küpsiseid, et tagada teile parim kasutajakogemus. Küpsised on väikesed andmefailid, mis salvestuvad teie arvutisse, külastades seda veebilehte siin. Küpsistega mäletab arvuti teie külastust ja seetõttu ei pea arvuti igal külastusel kõiki andmeid uuesti laadima. Võtke teadmiseks, et te võite alati brauseri seadete kaudu küpsiste kasutamise keelata.

Kui kaua me teie teavet hoiame?
The personal information you provide us with in the contact form will be stored until 16.07.2018.

Juurdepääs teie isikuandmetele
- Teil on alati õigus juurde pääseda teabele, mis meil on teie kohta. Selleks, et andmeid vaadata, uuendada või kustutada, võtke meiega ühendust.
- Peame teie isikuandmete turvalisust väga tähtsaks. Rakendame asjakohaseid tehnilisi ja füüsilisi meetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks juhusliku või ebaseadusliku hävitamise või kadumise, muutmise, lubamatu kasutamise, avaldamise või vaatamise ja muude seadusevastaste toimingute vastu.
- Kuna internet pole täiesti turvaline keskkond ei saa me tagada, et teavet, mida te meie veebilehe kaudu edastate ei vaadata, avaldata, muudeta või hävitata mis tahes meie meedet rikkudes või muul viisil. Kui see juhtub, tegutseme kooskõlas EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusega ning teatame andmekaitse rikkumisest kohalikule andmekaitseasutusele ilma põhjendamatu viivituseta ja võimaluse korral hiljemalt 72 tundi pärast sellest teada saamist.

Andmesubjekti õigused ja kaebuste käsitlemine
- Loodame, et teil pole mingeid kaebusi meie ja meie teenuste üle ning te mõistate põhjendatud vajadust koguda teie kohta teatud teavet. Kui te pole rahul sellega, et me teie isikuandmeid kasutame, või tahate saada rohkem teavet andmete töötlemise kohta, võtke meiega ühendust meiliaadressil supportteam@liflandgaming.com.