Põllumajandusuuringute Keskus

asedirektor asutuse katsekeskuste ja üldosakonna töö korraldamiseks

Tööülesanded

Sinu ülesanne on kavandada ja teostada organisatsioonis muudatused, mis parandavad PMK katsekeskuste ja üldosakonna tööprotsesside efektiivsust. Peamiseks vastutusvaldkonnaks on põldkatsete läbiviimisega seonduvad küsimused ja asutuse tugiteenuste (sh riigihanked, asjaajamine) koordineerimine ja arendamine. Sinu südameasjaks on koordineerida ja kujundada koostööd ja paindlikkust ning avatust toetavat kultuuri nii meie asutuse siseüksustega kui ka väliste partneritega.

Nõuded

ootame Sind kandideerima kui sul on ette näidata arvestatav inimeste ja protsesside juhtimise kogemus keskmises või suures organisatsioonis. Sul on laialdased teadmised põllumajandusest ja maaelust, kasuks tulevad ka kogemused ehituse, riigivara halduse, põllu-, laboritehnika ja transpordivahendite ekspluatatsiooni ning remondi korralduse valdkonnas. Samuti kuluvad ära teadmised infotehnoloogia ja infoturbe valdkonnas. Sul on positivne hoiak ja võime innustada inimesi eesmärke saavutama. Lisaks nõuab töö juhina teisigi liidriomadusi - energiat, head otsustus- ja analüüsivõimet, läbirääkimisoskust, ausust ja eetilisust.

Tööpakkumine

PMK pakub sõbralikku ja arengule suunatud kollektiivi, huvitavat ja vastutusrikast tööd ning võimalust tõestada end liidri ja professionaalina muudatuste juhtimisel. Sa kuulud juhtimismeeskonda ning oled strateegilisel tasandil kaasarääkija rollis. Sul on võimalus osaleda asutuse tegevuskava ja eelarve koostamisel ning analüüsida selle elluviimist oma valdkonna lõikes. Oma tööga aitad kaasa maaelu arengule ja Eesti inimese ning parema elukeskkonna väärtustamisele.

Valdkonnad

Avalik haldus

Asukoht

Eesti, Harjumaa, Saku vald

Teaduse tn 4/6, Saku alevik, Saku vald, Harju maakond, 75501

Kandideeri

Nõutav haridus

:

magistriope

Nõutav kogemus

:

Vähemalt 3 aastat

Palk

:

Kokkuleppel

Kontaktisik

:

Lea Raidmaa

E-post

:

Tähtaeg

:

25.10.2017

Lisatud

:

02.10.2017