Hiiumaa Vallavalitsus

Arhitekt

Tööülesanded

• valla ruumilise arenguga seonduvate ja planeeringuliste visioonide ning suuniste välja töötamine;
• üldplaneeringu koostamise korraldamine ühinenud omavalitsuses;
• projekteerimistingimustele arhitektuursete tingimuste koostamine;
• planeeringute menetlemine ja planeerimisseadusega kohalikule omavalitsusele ülesandeks tehtud õigusaktide eelnõude koostamine planeeringuprotsessi jooksul;
• ehitusprojektide ning ehitusprojektide eskiiside läbivaatamine;
• planeerimis- ja projekteerimise hangetel osalemine,
• valla esindamine projekteerimise ja planeerimise korraldamisel,
• vajadusel hallatavate asutuste nõustamine ehitus- ja remonttööde kavandamisel ja läbiviimisel,
• valdkonna õigusaktide ja dokumentide ettevalmistamine (sh valitsus ja volikogu) ning täitmise kontroll,

Nõuded

Edukal kandidaadil on:
• erialane kõrgharidus
• vähemalt kolmeaastane töökogemus arhitektuuri valdkonnas
• projekteerimis- ja kontoritarkvara kasutamisoskus
• algatusvõime ja loovus
• valmisolek meeskonnatööks ja hea suhtlemisoskus
• kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime
• üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine;
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus tööülesannete täitmiseks;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ning inglise ja vene keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega


• mitmekesist ja vaheldusrikast tööd
• arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi
• tegusat ja sõbralikku kollektiivi
• kaasaegset töökeskkonda

Lisainfo

Motiveeritud sooviavaldus koos palgasooviga, elulookirjeldus ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Hiiumaa Vallavalitsusele digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 30. aprill 2017. a.

Täiendav info:

Valdkonnad

Ehitus

Asukoht

Eesti, Hiiumaa, Hiiumaa vald

Keskväljak 5a, Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond, 92413

Kandideeri

Nõutav haridus

:

kutsekorgharidus

Nõutav kogemus

:

Vähemalt 3 aastat

Kontaktisik

:

Monika Pihlak

E-post

:

Telefon

:

4636093

Tähtaeg

:

30.04.2018

Lisatud

:

11.04.2018

Sarnased tööpakkumised