Rahvamuusikapidu ehk PILLIPIDU

Rahvamuusikapidu 2016 jätkab viimati 2007. aastal toimunud Rahvamuusikapäevade traditsiooni, et pakkuda rahvamuusikaansamblitele ja pillimeestele kokkusaamiskohta, koosmusitseerimis- ja esinemisvõimalust. 
Neljapäeval, 30.06 ja reedel, 1.07 toimuvad Türi Kultuurikeskuses koondorkestri proovid ja õpitoad pilliliikide kaupa. 

R 01.07 õhtul on kõigil osalejatel esinemisvõimalus mitmel pool Türi linnas. 
L 02.07 toimub Türi laululaval suur rahvamuusikakontsert, kus kantakse ette eelmistel päevadel harjutatud repertuaari.

Rahvamuusikapeol tehakse tutvust ka 2017. aasta noortepeo rahvamuusika repertuaariga.

www.tyrikultuurikeskus.ee/#102332 

Rahvamuusikapidu ehk PILLIPIDU

Türi.
Чт. 30.06.2016 / 0.00 €