Kumu Dokumentaal: Autism ja armastus

Kui autismile peetakse iseloomulikuks inimsuhetest eemaldumist, suhtlemishäireid ning tavalisest erinevat maailmatunnetust, siis armastuse kui tunde juures peetakse enim loomulikuks just väga lähedasi suhteid kellegagi. Kuidas saab selliste tunnete maailmas hakkama keegi, kes on autist? Kuidas defineerime meie enda jaoks lähedusvajaduse ja kuidas teeb seda keegi, kes seda justkui ei igatse?

KUMU kino

Auditoorium
Wed 27.01.2016 - 18:00