Taevas sadama kohal oli pildita kanalile keeratud televiisori värvi

Inspireerituna ulmežanrist kui tulevikuteemalisest mõtteeksperimendist loob videoprogramm seoseid aina kiireneva tehnoloogia arengu ning inimese tekitatud keskkonnakahjude vahel. Tuues kokku erinevad filmimisstiilid ja tehnikad, kaardistab videovalik praeguse aja emotsionaalset õhustikku – peaaegu hallutsinatsioonisarnast utoopia ja hävingu vastastikmõju ning pidevaid kõikumisi visioonide vahel, mis kujutavad kas jätkusuutlikku tulevikku või tehnoloogia ja inimese kui liigi prioriseerimisest tulenevat düstoopiat. “Taevas sadama kohal oli pildita kanalile keeratud televiisori värvi” on William Gibsoni 1984. aastal avaldatud romaani “Neuromant” esimene lause. Linastusele järgneb vestlus kunstnik Kristina Õlleki ja kuraator Vanina Saracino vahel. SISSEPÄÄS TASUTA!

Artis

Saal 2
Wed 20.03.2019 - 19:00