DocPoint: Pervertide park

Kui praegusel arvamuste paljususe ajal on üldse võimalik rääkida mõnest tabust ühiskonnas, siis üheks selliseks on kindlasti pedofiilia ja laiemalt ka muud seksuaalkuriteod. Rootsi abielupaar Barkforsid teevad laiemas mõistes midagi mõeldamatut: lähevad kaameraga Floridas asuvasse "Pervertide parki" ehk vagunelamute kommuuni, kuhu on pagendusse saadetud üle saja seksuaalkurjategija, ja asuvad neid uurima. Küsimus pole selles, kas filmi subjekte üldse peaks mõistma, vaid selles, et dokumentalistika ülesandeks on otsida vaatenurki, mis erineksid üldsuse poolt heakskiidetud, tihti propagandistlikust "tõekuulutamisest", ja sellest, mida ühiskonnas õigeks peetakse. Mõtte ärgitamist tuleb vahel alustada provokatsioonist, ja see on "Pervertide pargi" puhul täielikult õnnestunud, sest karistatute lood on kohati täiesti uskumatud. Laialt levinud tabude puhul tuleb anda hääl ka vastaspoolele, isegi kui seda häält on alguses raske kuulata. "Kas teil endal on lapsi?", küsitakse filmis ühel hetkel lavastajatelt. Demagoogilisele küsimusele annab jaatav vastus tõelise sümboolse jõu. Sundance (žürii eripreemia) Tristan Priimägi / DocPoint Taani / Rootsi 2014

Artis

Saal 1
Sat 30.01.2016 - 18:30