Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Tartu osakond

Vaksali 17A IV korrus, 50410 Tartu, Tartumaa

7307279

tartu@klab.ee

www.klab.ee

Emaettevõte

Teata andmete muutusest


Märksõnad

Keskkonnauuringud – vee, pinnase, õhu analüüsid.
Toorme ja toodangu laboratoorne analüüs – toiduainete analüüsid, mikrobioloogilised uuringud ja tolliteenused.
Geotehnilised katsed geotehnikalaboris ning pinnase-, vee-, kütuse- ja õhuproovide võtmine.
Proovide võtmine keskkonnauuringuteks.
Proovide võtmine vedelkütuste kvaliteedinäitajate kontrolliks ja sertifitseerimiseks. Naftasaaduste ja vedelkütuste mahumõõtmised ning muud tolliteenused. Naftasaaduste ja vedelkütuste analüüsid. Heit- ja pinnavee vooluhulkade mõõtmine.
Keskkonnaprojektide koordineerimine, keskkonnauuringud, keskkonnamõjude hindamine ja keskkonnaaudit.
Laboritevaheliste võrdluskatsete korraldamine heitvee valdkonnas.
Õhu uuringud – välisõhu, emissioonigaaside, osoonikihti kahjustavate ainete ja fluoreeritud kasvuhoonegaaside inspekteerimine.
Toodete sertifitseerimine vedelkütuste ja tulekustutusainete valdkonnas.
Mitmesugused keskkonna-, keemia- ning füüsika-alased koolitused ja konsultatsioonid. ekspertiisid, heitvee uuringud, jäätmete analüüsid, joogivee uuringud, keskkonnaauditeerimine, keskkonnaekspertiis, keskkonnakaitse, keskkonnamõjude hindamine ja audit, koolitus ja konsultatsioonid, keskkonnauuringud, kütuse analüüsid, laboratooriumid, laboratoorsed analüüsid, pinnaseuuringud, pinnavee uuringud, põhjavee uuringud, põhjavee- ja pinnasereostuseuuringud, õhusaastatuse uuringud, veekvaliteedi hindamine, joogivee kvaliteedi kontroll, alkoholi analüüs, toiduainete uuringud, keemilised analüüsid veest, õhust, pinnasest, toiduainetest, kütusest proovide võtmine analüüsiks, vooluhulkade mõõtmine, mikrobioloogilised uuringud, ehitusgeoloogilised uuringud

Arvustused

Antud firmale pole ühtegi ülevaadet veel postitatud.