Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Jõhvi osakond

Pargi 15, 41537 Jõhvi, Ida-Virumaa

3324470

virumaa@klab.ee

infoklab.ee

3324470 (Telefon)

info@klab.ee (Koduleht)

3324470 (Faks)

Emaettevõte

Teata andmete muutusest


Märksõnad

Keskkonnauuringud – vee, pinnase, õhu analüüsid.
Toorme ja toodangu laboratoorne analüüs – toiduainete analüüsid, mikrobioloogilised uuringud ja tolliteenused.
Geotehnilised katsed geotehnikalaboris ning pinnase-, vee-, kütuse- ja õhuproovide võtmine.
Proovide võtmine keskkonnauuringuteks. Proovide võtmine vedelkütuste kvaliteedinäitajate kontrolliks ja
sertifitseerimiseks.
Naftasaaduste ja vedelkütuste mahumõõtmised ning muud tolliteenused. Naftasaaduste ja vedelkütuste analüüsid.
Heit- ja pinnavee vooluhulkade mõõtmine.
Keskkonnaprojektide koordineerimine, keskkonnauuringud, keskkonnamõjude hindamine ja keskkonnaaudit .
Laboritevaheliste võrdluskatsete korraldamine heitvee valdkonnas.
Õhu uuringud – välisõhu, emissioonigaaside, osoonikihti kahjustavate ainete ja fluoreeritud kasvuhoonegaaside
inspekteerimine.
Toodete sertifitseerimine vedelkütuste ja tulekustutusainete valdkonnas.
Mitmesugused keskkonna-, keemia- ning füüsika-alased koolitused ja konsultatsioonid.
ekspertiisid, heitvee uuringud, jäätmete analüüsid, joogivee uuringud, keskkonnaauditeerimine, keskkonnaekspertiis,
keskkonnakaitse, keskkonnamõjude hindamine ja audit, koolitus ja konsultatsioonid, keskkonnauuringud, kütuse
analüüsid, laboratooriumid, laboratoorsed analüüsid, pinnaseuuringud, pinnavee uuringud, põhjavee uuringud,
põhjavee- ja pinnasereostuseuuringud, õhusaastatuse uuringud, veekvaliteedi hindamine, joogivee kvaliteedi kontroll,
alkoholi analüüs, toiduainete uuringud, keemilised analüüsid veest, õhust, pinnasest, toiduainetest, kütusest proovide
võtmine analüüsiks, vooluhulkade mõõtmine, mikrobioloogilised uuringud, ehitusgeoloogilised uuringud

Arvustused

Antud firmale pole ühtegi ülevaadet veel postitatud.