Märksõnad

Raamatupidamise ja administreerimiseteenus
Raamatupidamisteenused
- raamatupidamine
- raamatupidamise sise- eeskirjade koostamine
- ostu- ja müügi arvete arvestus
- palgaarvestus
- põhivara arvestus
- laoarvestus
- panga ülekanded
- statistika aruanded
- ajandus- ja juhtimisarvestuse teenused
Maksunõustamine ja administreerimine
- E- maksuametis registreerimine
- deklaratsioonide esitamine
- TSD
- käibemaks
- INF
- erinevad deklaratsioonid
- käibemaksukohustuslaseks registreerimine
- maksude planeerimine ja arvestus
- nõustamine maksude osas, s.h. ka rahvusvahelise maksustamise nõustamine
Personal ja protsessid
- personali arvestus
- töötajate registris registreerimine
- riskianalüüsi hindamine ja nõustamine
- töölepingute koostamine, muutmine, lõpetamine
- ametijuhendite koostamine
- töösisekorra eeskirjade koostamine
- töötajate motivatsiooni süsteemi arendamine (s.h. KPI välja töötamine)
- statistika aruanded
Ärinõustamine
- ostulepingute vormide väljatöötamine
- müügilepingute vormide väljatöötamine
- äriplaani koostamine
- ettevõtte arengukava koostamine
- võimalike toetuste taotlemine
- nõustamine välisturgudele sisenemisel
- turustamise strateegia valiku nõustamine
- ettevõtte protsesside optimeerimine
- äri tegevuse restruktureerimise nõustamised
- ettevõtluse finantseerimise allikate otsing ja nõustamine
Tugiteenused
- ettevõtte asutamine (nii Eestis kui ka kogu Baltikumis ja Venemaal)
- finantsjuhi teenuste pakkumine
- ettevõtte esindamine asutustes
- ärikirjade ettevalmistamine

Arvustused

Antud firmale pole ühtegi ülevaadet veel postitatud.