Foreign states' area codes

Lebanon
Or enter the country code +
Lebanon   +961
Antelias 4
Baabda 5
Beirut 1
Jezine 7
Jounieh 9
Mobile Phones - Cellis 3
Mobile Phones - LibanCell 3
Saida 7
Tripoli 6
Zahle 8